Pravila škuljanja
06.03.2019

Na podlagi 13. člena Statuta Športnega društva Škulja je občni zbor na svoji 12. seji dne 15.2.2018  sprejel

 

 

PRAVILA ŠKULJANJA

 

Igrišče:

 

 

Igralno polje

 

 

Sredinsko polje

 

 

Igralno polje

 

 

 

 

              

2-3 m

 

 

                                3 m                                    5-10 m                                   3 m

 

 

Igrišče mora biti pred tekmo ustrezno označeno (lahko z vrvico, trakom ali drugače…). Podlaga je lahko različna (travnata, peščena…).

 

 

Balin je predmet, navadno iz materiala kot škulje. Je manjši od škulje in je  okrogle oblike (ali čim bolj podobno krogli). Balin se meče v igralno polje.

 

 

Škulja* je navadno iz kamna, lahko pa je tudi iz opeke, plastike aluminija ali lesa. Je poljubne oblike, velikosti in teže.

 

 

 

 

 

 

Osnovna pravila:

 

 1. Za prvo metanje balina se žreba, način žreba določijo igralne ekipe.  Prva meče balin ekipa, ki je dobila žreb. V nadaljevanju igre balin meče ekipa, ki je v zadnji igri dosegla točko/e.

 

 1. Če ekipa dvakrat vrže balin izven igralnega polja, ga tretjič postavlja nasprotna ekipa, vendar ne bližje od 50 cm od zunanjega roba igralnega polja.

 

 1. Balin je izven igralnega polja že pri dotiku roba igralnega polja.

 

 1. Da je balin izven igralnega polja, pomeni tudi, če je pred prvo igralno črto. Enako velja za razveljavitev igre, če je med igro balin izbit nazaj v sredinsko polje.

 

 1. Škulja, ki se dotakne roba igrišča ali pade izven igrišča, se izloči. To pa ne velja za prvo črto igralnega polja.

 

 1. Igralec stoji v začetnem igralnem polju in meče škulje preko sredinskega polja v drugo igralno polje.

 

 1. Če igralec stopi na črto igralnega polja, se šteje za prestop in se škuljo izloči. V kolikor se prestopi ponavljajo in med igralci ne pride do dogovora, se pokliče sodnika, ki nadzoruje potek igre.

 

 1. Prvi meče škuljo član ekipe, ki je dobil žreb, nadaljuje član nasprotne ekipe, dokler njihova škulja ne prevzame točke – to pomeni, da je bližje balinu.

 

 1. Točko ima škulja (ali več škulj), ki so bližje balinu od nasprotnikove najbližje škulje.

 

10.  Veljavna je tudi škulja v celotnem sredinskem polju ne glede ali je v to polje vržena ali se vrne iz igralnega polja.

 

 1. Če je škulja vržena izven stranskega ali zadnjega roba igralnega polja in pade v igrišče, se ta škulja odstrani z igrišča. Nastala situacija po prekršku velja, ne glede kako spremeni stanje na igrišču.

 

 1. V primeru, da se škulje nasprotnih ekip dotikajo balina, se igra izmenično, dokler se stanje ne spremeni. Najprej mora igrati ekipa, ki je imela prva škuljo na balinu, oziroma ki ni zadnja metala. Dotik se enako vrednoti ne glede koliko pokriva balina! Ko nobena ekipa nima več škulj in ostanejo  škulje v dotiku z balinom, se igra konča brez točk za obe ekipi.

 

 1.  Če je med igro balin izbit iz igralnega polja, se igra razveljavi in se balin ponovno meče. Igra se začne znova v isto igralno polje – to pomeni, da velja prvo pravilo metanja balina.

 

 1.  V primeru, da je izbit balin in je ena ekipa že uporabila vse škulje, se neodigrane škulje druge ekipe štejejo za točke.

 

 1.  Če prvi igralec vrže škuljo izven igralnega polja in se enako zgodi nasprotnikovemu igralcu, igra ponovno prvi igralec.

 

 1.  Škulje se med igro lahko zamenja, vendar pred metanjem balinčka.

 

 1.  Že odigrana škulja se z drugo ne zamenja, četudi je razbita. Upošteva se njen največji kos, manjše razbite dele se odstrani z igrišča.

 

 1.  Med igro se ne sme popravljati oz. spreminjati obstoječe označbe igrišča. (Obrazložitev: V primeru, da se med igro s škuljo premakne rob igrišča ali ga zemlja pred vrženo škuljo premakne, se ponovno postavi rob igrišča v predhodno stanje.)

 

 1. V kolikor se škulji ne more določiti prečkanja črte ali dotika (pogovor med igralci) o tem odloča sodnik. Ta lahko met razveljavi ali potrdi obstoječe stanje.

 

 1.  Med metanjem morajo igralci nasprotne ekipe stati izven igralnega polja.

 

 1.  Med igro je dovoljena zamenjava igralca, rezervni igralec mora biti naveden ob prijavi ekipe.

 

 1.  Na tekmovanju en igralec ne sme tekmovati za dve ekipi.

 

 1.  Zmaga ekipa, ki prva doseže 13 točk.  Po dogovoru pred tekmo se lahko zmaga določi tudi z manj točkami - odloča organizator.

 

 

 1.  Če imata dve ali več ekip enako število zmag se upošteva:
  -  v primeru da imata dve ekipi enako število zmag, se šteje medsebojna

    tekma.
-  Če so izenačene tri ali več ekip (krog) v skupini, se gleda njihova razlika

    v točkah. Napreduje tisti z največ točkami.

-  V kolikor so ekipe še vedno izenačene se gleda razliko točk v celotni

   skupini. Napreduje tisti z največ točkami.

-  Zadnja odločitev je žreb.

 

 1.  Pravila se lahko delno spremenijo glede na vrsto materiala škulje (kamen, aluminij, les, zidak). Za gumene škulje (gumij ploščki) veljajo druga pravila. Vsako spremembo je dolžan organizator razložiti pred začetkom tekmovanja.

 

 1.  Vse nepredvidene situacije se rešujejo z dogovorom ekip. Če do dogovora ne pride, odloča sodnik ali sodniška ekipa. 

 

 1.  Glavni sodnik in ostali sodniki morajo biti določeni pred pričetkom tekmovanja.

 

Pravila se uporabljajo na tekmovanjih, ki jih organizira Športno društvo Škulja.

 

 

 

                                                                                  Jožef Hvalica,

                                                                        predsednik ŠD Škulja                                                                                                    * V nekaterih krajih jih kličejo tudi drugače. Npr. škrlja, kaguca, pločka… vendar vedno govorimo o podobnih predmetih.

Kontaktni podatki

Športno Društvo Škulja

Vogrsko 112
Volčja Draga
tel.: 041 377 178

ID za DDV: 10932739
TRR: 04750-0001349806

fb logo