Opis igre

Po ustnih virih je igra zelo stara, konec 20.stoletja je doživela ponovno oživitev, od 2006 pod okriljem Športnega društva Škulja Vogrsko.

Škuljanje je stara družabna in športna igra, v preteklosti naj bi to bila pastirska igra. Najstarejši prebivalci Vogrskega se še spominjajo, da so jo nekoč radi in pogosto igrali tako otroci kot odrasli. Igralo se je na travnikih, dvoriščih, vinogradih, cestah,.. kjerkoli sta se dobila najmanj dva tekmovalca in je bilo pri roki nekaj škulj. Škulja je lahko kamen, pobran iz narave, za boljši met nekoliko obdelan. V Renčah pa se je ohranila tradicija igre s polovico zidaka, kot posledica razvitega opekarstva. In tako je še danes. Škulja se na domačih zabavah, srečanjih, piknikih, za zabavo in kot tekmovanje.

Škuljanje je predhodnica balinanja in prav s prihodom te igre in postavitvijo balinišč ob vaških gostilnah je škuljanje počasi skoraj prešlo v pozabo. V zadnjih letih 20. stoletja pa se je zanimanje za škuljanje spet povečalo. Leta 2006 se je registriralo Športno društvo Škulja Vogrsko, ki skrbi za ohranjanje dediščine naših krajev, zapisana so bila pravila igre in urejena igrišča za igro, treninge in tekmovanja.

Ime škuljada je bilo pred desetimi leti poznano le redkim. Danes se škuljada igra povsod, na srečanjaih upokojencev, invalidov, veteranov ,upokojencev, učencev, različnih družabnih srečanjih in družinskih praznovanjih,.

Ker pa gre razvoj na vseh področjih naprej, se razvija tudi ta igra in vsepogosteje poleg naravnih materialov igralci igrajo tudi s posebej obdelanimi aluminijastimi škuljami. Sodobna različica škuljanja je prstomet, ki se igra z gumi ploščki.

Številni novodobni športi in sodobne oblike druženja so porinile to staro igro skoraj v pozabo. Doživljanje pozitivnih občutenj ob druženju, skupnih vadbah in pripravah, tekmovanjih in nenazadnje zabavi, so vzrok za hitro popularizacijo te stare igre. Škulja lahko praktično vsak, med igralci so tudi invalidi in ljudje s posebnimi potrebami. Škuljanje ne zahteva velikih stroškov za igralni material in opremo.

Škuljanje je v zadnjih letih močno pridobilo na prepoznavnosti, igra se širi preko meja domače občine Renče- Vogrsko, na območje spodnje Vipavske doline in Krasater širše po domovini in tujini. Na Hrvaškem to igro imenujejo pločkanje.

Tekmovanja v škuljanju prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, prepoznavnosti kraja, občine. Škuljanje prispeva k prepoznavnosti krajev in njihove idenditete. Je pomemben dejavnik razvoja razvoja turizma in sestavni del družabnih prireditev. V okviru šolskih dejavnosti je škuljanje športna igra, ki jo učenci radi igrajo in je v skladu z vzgojno-izobraževalnimi cilji in standardi in pomeni dobrodošlo popestritev pouka.

 


Igrišče mora biti pred tekmo ustrezno označeno (lahko z vrvico, trakom ali drugače…). Podlaga je lahko različna (travnata, peščena…).

Balin je predmet, navadno iz materiala kot škulje. Je manjši od škulje in je  okrogle oblike (ali čim bolj podobno krogli). Balin se meče v igralno polje.

Škulja* je navadno iz kamna, lahko pa je tudi iz opeke, plastike aluminija ali lesa. Je poljubne oblike, velikosti in teže.

Osnovna pravila:

Za prvo metanje balina se žreba, način žreba določijo igralne ekipe.  Prva meče balin ekipa, ki je dobila žreb. V nadaljevanju igre balin meče ekipa, ki je v zadnji igri dosegla točko/e.


  Če ekipa dvakrat vrže balin izven igralnega polja, ga tretjič postavlja nasprotna ekipa, vendar ne bližje od 50 cm od zunanjega roba igralnega polja.
  Balin je izven igralnega polja že pri dotiku roba igralnega polja.


  Da je balin izven igralnega polja, pomeni tudi, če je pred prvo igralno črto. Enako velja za razveljavitev igre, če je med igro balin izbit nazaj v sredinsko polje.


  Škulja, ki se dotakne roba igrišča ali pade izven igrišča, se izloči. To pa ne velja za prvo črto igralnega polja.


  Igralec stoji v začetnem igralnem polju in meče škulje preko sredinskega polja v drugo igralno polje.


Če igralec stopi na črto igralnega polja, se šteje za prestop in se škuljo izloči. V kolikor se prestopi ponavljajo in med igralci ne pride do dogovora, se pokliče sodnika, ki nadzoruje potek igre.


  Prvi meče škuljo član ekipe, ki je dobil žreb, nadaljuje član nasprotne ekipe, dokler njihova škulja ne prevzame točke – to pomeni, da je bližje balinu.


  Točko ima škulja (ali več škulj), ki so bližje balinu od nasprotnikove najbližje škulje.

Veljavna je tudi škulja v celotnem sredinskem polju ne glede ali je v to polje vržena ali se vrne iz igralnega polja.


Če je škulja vržena izven stranskega ali zadnjega roba igralnega polja in pade v igrišče, se ta škulja odstrani z igrišča. Nastala situacija po prekršku velja, ne glede kako spremeni stanje na igrišču.


  V primeru, da se škulje nasprotnih ekip dotikajo balina, se igra izmenično, dokler se stanje ne spremeni. Najprej mora igrati ekipa, ki je imela prva škuljo na balinu, oziroma ki ni zadnja metala. Dotik se enako vrednoti ne glede koliko pokriva balina! Ko nobena ekipa nima več škulj in ostanejo  škulje v dotiku z balinom, se igra konča brez točk za obe ekipi.


   Če je med igro balin izbit iz igralnega polja, se igra razveljavi in se balin ponovno meče. Igra se začne znova v isto igralno polje – to pomeni, da velja prvo pravilo metanja balina.      
     V primeru, da je izbit balin in je ena ekipa že uporabila vse škulje, se neodigrane škulje druge ekipe štejejo za točke.


   Če prvi igralec vrže škuljo izven igralnega polja in se enako zgodi nasprotnikovemu igralcu, igra ponovno prvi igralec.


   Škulje se med igro lahko zamenja, vendar pred metanjem balinčka.


   Že odigrana škulja se z drugo ne zamenja, četudi je razbita. Upošteva se njen največji kos, manjše razbite dele se odstrani z igrišča.


   Med igro se ne sme popravljati oz. spreminjati obstoječe označbe igrišča. (Obrazložitev: V primeru, da se med igro s škuljo premakne rob igrišča ali ga zemlja pred vrženo škuljo premakne, se ponovno postavi rob igrišča v predhodno stanje.)

V kolikor se škulji ne more določiti prečkanja črte ali dotika (pogovor med igralci) o tem odloča sodnik. Ta lahko met razveljavi ali potrdi obstoječe stanje.


   Med metanjem morajo igralci nasprotne ekipe stati izven igralnega polja.


   Med igro je dovoljena zamenjava igralca, rezervni igralec mora biti naveden ob prijavi ekipe.


   Na tekmovanju en igralec ne sme tekmovati za dve ekipi.

Zmaga ekipa, ki prva doseže 13 točk.  Po dogovoru pred tekmo se lahko zmaga določi tudi z manj točkami - odloča organizator.

Če imata dve ali več ekip enako število zmag se upošteva:
-  v primeru da imata dve ekipi enako število zmag, se šteje medsebojna
tekma.
-  Če so izenačene tri ali več ekip (krog) v skupini, se gleda njihova razlika v točkah. Napreduje tisti z največ točkami.

-  V kolikor so ekipe še vedno izenačene se gleda razliko točk v celotni

skupini. Napreduje tisti z največ točkami.

-  Zadnja odločitev je žreb.

 

 Pravila se lahko delno spremenijo glede na vrsto materiala škulje (kamen, aluminij, les, zidak). Za gumene škulje (gumij ploščki) veljajo druga pravila. Vsako spremembo je dolžan organizator razložiti pred začetkom tekmovanja.


  Vse nepredvidene situacije se rešujejo z dogovorom ekip. Če do dogovora ne pride, odloča sodnik ali sodniška ekipa. 


 Glavni sodnik in ostali sodniki morajo biti določeni pred pričetkom tekmovanja.


 Pravila se uporabljajo na tekmovanjih, ki jih organizira Športno društvo Škulja.


Kontaktni podatki

Športno Društvo Škulja

Vogrsko 112
Volčja Draga
tel.: 041 377 178


ID za DDV: 10932739
TRR: 04750-0001349806

fb logo