Opis igre

Po ustnih virih je igra zelo stara, konec 20.stoletja je doživela ponovno oživitev, od 2006 pod okriljem Športnega društva Škulja Vogrsko.

Škuljanje je stara družabna in športna igra, v preteklosti naj bi to bila pastirska igra. Najstarejši prebivalci Vogrskega se še spominjajo, da so jo nekoč radi in pogosto igrali tako otroci kot odrasli. Igralo se je na travnikih, dvoriščih, vinogradih, cestah,.. kjerkoli sta se dobila najmanj dva tekmovalca in je bilo pri roki nekaj škulj. Škulja je lahko kamen, pobran iz narave, za boljši met nekoliko obdelan. V Renčah pa se je ohranila tradicija igre s polovico zidaka, kot posledica razvitega opekarstva. In tako je še danes. Škulja se na domačih zabavah, srečanjih, piknikih, za zabavo in kot tekmovanje.

Škuljanje je predhodnica balinanja in prav s prihodom te igre in postavitvijo balinišč ob vaških gostilnah je škuljanje počasi skoraj prešlo v pozabo. V zadnjih letih 20. stoletja pa se je zanimanje za škuljanje spet povečalo. Leta 2006 se je registriralo Športno društvo Škulja Vogrsko, ki skrbi za ohranjanje dediščine naših krajev, zapisana so bila pravila igre in urejena igrišča za igro, treninge in tekmovanja.

Ime škuljada je bilo pred desetimi leti poznano le redkim. Danes se škuljada igra povsod, na srečanjaih upokojencev, invalidov, veteranov ,upokojencev, učencev, različnih družabnih srečanjih in družinskih praznovanjih,.

Ker pa gre razvoj na vseh področjih naprej, se razvija tudi ta igra in vsepogosteje poleg naravnih materialov igralci igrajo tudi s posebej obdelanimi aluminijastimi škuljami. Sodobna različica škuljanja je prstomet, ki se igra z gumi ploščki.

Številni novodobni športi in sodobne oblike druženja so porinile to staro igro skoraj v pozabo. Doživljanje pozitivnih občutenj ob druženju, skupnih vadbah in pripravah, tekmovanjih in nenazadnje zabavi, so vzrok za hitro popularizacijo te stare igre. Škulja lahko praktično vsak, med igralci so tudi invalidi in ljudje s posebnimi potrebami. Škuljanje ne zahteva velikih stroškov za igralni material in opremo.

Škuljanje je v zadnjih letih močno pridobilo na prepoznavnosti, igra se širi preko meja domače občine Renče- Vogrsko, na območje spodnje Vipavske doline in Krasater širše po domovini in tujini. Na Hrvaškem to igro imenujejo pločkanje.

Tekmovanja v škuljanju prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, prepoznavnosti kraja, občine. Škuljanje prispeva k prepoznavnosti krajev in njihove idenditete. Je pomemben dejavnik razvoja razvoja turizma in sestavni del družabnih prireditev. V okviru šolskih dejavnosti je škuljanje športna igra, ki jo učenci radi igrajo in je v skladu z vzgojno-izobraževalnimi cilji in standardi in pomeni dobrodošlo popestritev pouka.

Kontaktni podatki

Športno Društvo Škulja

Vogrsko 112
Volčja Draga
tel.: 041 377 178

ID za DDV: 10932739
TRR: 04750-0001349806

fb logo