O društvu

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKULJA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 kot Športno društvo Škulja Vogrsko, z namenom ohranjanja dediščine naših krajev, obuditi, ohraniti in ponovno popularizirati staro, skoraj pozabljeno igro škuljanje.

Prvi predsednik društva je bil Davorin Petrovčič, od leta 2010 društvo vodi Jožef Hvalica.

Društvo ima trenutno (leto 2016) čez 100 članov , ki so razdeljenji v več sekcij: Vogrsko, Arčoni, Goletarji, Kurnik, Bukovica-Volčja Draga. Pod okriljem društva člani skrbijo, urejajo in posodabljajo igralne površine in organizirajo tekmovanja. Vadijo pa na urejenih in osvetljenih igriščih: pod viaduktom Vogrsko, v Arčonih, v Bukovici in Volčji Dragi, v zimskem času pa v šolskih telovadnicah in na kotalkališču v Renčah.

Športno društvo Škulja čez leto organizira in izpelje več kot deset tekmovanj. Tekmovanj se udeležujejo igralci iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Škuljanje je sestavni del dogajanja v občini Renče – Vogrsko ob vseh praznikih, srečanjih, prireditvah. Škuljada je postala del idenditete občine Renče- Vogrsko, prispeva k drugačnosti, prepoznavnosti in posebnosti turistične ponudbe. Obenem ima močno socialno in povezovalno vlogo v skupnosti.

Športno društvo Škulja je bilo pobudnik in vzornik za ustanovitev podobnih društev: ŠD Škulja Barje – Brezovica in ŠD Škulja- Kagho Bilje.

ŠD Škulja aktivno sodeluje z Istarskim pljočkarskim savezom (Hrvaška) v katerega je vključeno 26 društev in organizirajo preko 30 turnirjev letno.

S Prstometno organizacijo Slovenije, ŠD Škulja (sekcija Goletarji) soorganizira tekme v prstometu za Pokal Slovenije .

Kontaktni podatki

Športno Društvo Škulja

Vogrsko 112
Volčja Draga
tel.: 041 377 178


ID za DDV: 10932739
TRR: 04750-0001349806

fb logo