ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKULJA VOGRSKO

KAJ JE ŠKULJANJE? 
Škuljanje je stara tradicionalna primorska družabna in športna igra, ki jo igrajo tako otroci kot odrasli. Tekmovalci, posamezniki ali ekipa mečejo škulje čim bližje balinčku.  
Od 20. septembra 2016 je igra vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

ŠKULJA je lahko ploščat kamen, polovica opeke, gumijast plošček, iz aluminija ali lesa izdelan nizek valj. 

BALINČEK je majhen okrogel kamen, manjši košček opeke, najmanjši gumijast plošček ali najmanjši lesen oziroma aluminijast valj. 

Pravila igre so nastajala z igro in se skozi čas prenašala iz roda v rod. Zaradi razvoja drugih športnih iger je škuljanje skoraj potonilo v pozabo. Konec 20. stoletja je igra doživela ponovno oživitev. Leta 2006 je bilo ustanovljeno Športno društvo Škulja Vogrsko, ki je bilo pobudnik za ustanovitev drugih podobnih društev po Sloveniji.


Športno Društvo Škulja
Vogrsko 112
Volčja Draga
tel.: 041 377 178


ID za DDV: 10932739
TRR: 04750-0001349806

fb logo
Ali si želite pridružiti našemu društvu?